• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 266
  Today Total : 1
  Grand Total : 375353

Summary


Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre incelemektir. Araştırma kapsamında Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören 312 Türkçe öğretmeni adayından veri toplanmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmada Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011a) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarında “Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum” ve “Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının diğer sınıf düzeylerine göre daha olumsuz olduğu saptanmıştır.

Keywords
Bilimsel araştırma, tutum, Türkçe öğretmeni adayı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri