• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 187
    Today Total : 1
    Grand Total : 273846

Summary


Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre incelemektir. Araştırma kapsamında Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören 312 Türkçe öğretmeni adayından veri toplanmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmada Korkmaz, Şahin ve Yeşil (2011a) tarafından geliştirilen “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarında “Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum” ve “Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının diğer sınıf düzeylerine göre daha olumsuz olduğu saptanmıştır.

Keywords
Bilimsel araştırma, tutum, Türkçe öğretmeni adayı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri