• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 160
    Today Total : 1
    Grand Total : 272139

Summary


İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tek Parti Hükümetlerinin İaşe Politikaları
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türkiye gıda maddeleri açısından dışa bağımlıydı. Gerçekleşen üretim artışı sayesinde 1930’lu yılların sonlarında hububat ihraç eder hâle geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir orduyu beslemek zorunda olan ülke, daha çok emek kıtlığı nedeniyle hububat üretiminde ciddi düşüşler yaşadı. Gıda maddelerinde yaşanan kıtlık Refik Saydam hükûmetinin sıkı önlemler almasına yol açtı. Hükûmet bu dönemde hububatın tamamına belirlediği fiyattan el koydu. Birçok zorunlu tüketim malı fiyat denetimi kapsamına alındı. Saydam hükûmeti ekmeği karneye bağladı. 1942 yılının ikinci yarısında iş başına gelen Saracoğlu hükûmeti fiyat denetimini büyük ölçüde kaldırdı. Bunun sonucunda özellikle gıda maddeleri fiyatları görülmedik bir biçimde arttı. Saracoğlu üreticiye hububatın belli bir oranını hükûmetin saptadığı fiyattan devlete satma zorunluluğu getirdi. Yine Saracoğlu döneminde tarım ürünlerine yüzde on oranında bir vergi koyuldu. Ancak, tüm bu önlemler iaşe krizine çözüm getiremedi. İaşe kıtlığı ve hayat pahalılığı yıllarında en çok sıkıntı çekenler küçük işletme sahibi köylüler, dar gelirliler ve emekçiler oldu.

Keywords
İaşe, buğday, hububat, kıtlık, narh, hayat pahalılığı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri