• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 41
  Today Total : 1
  Grand Total : 451016

Summary


XVII. Yüzyıl Osmanlı’da İktidar-Bilim İlişkisi
Bu çalışmada, Osmanlı’da XVII. yüzyıl iktidar-bilim münasebetleri ele alınmaktadır. XVII. yüzyıl Osmanlı Dünyası, klasik ve modernleşme süreçlerinin anlaşılıp anlamlandırılmasında merkezi bir dönem özelliğine sahiptir. Bu dönem, Osmanlı düşünce hayatındaki çatışmaların, siyasal rejimdeki aksaklıkların başlamasıyla beraber görülen ilk ciddi kıvılcımları içinde barındırır. Söz konusu çatışmalar ve aksaklıklar, geçmişten hareket eden ve bugünde anlam bulan gelenek olgusunun sendelediğini gösteren işaretlerdir. Kaldı ki Osmanlı’da XVII. yüzyılın ayırıcı özelliği, hem siyasal rejimdeki hem de düşünce hayatındaki hâkim geleneksel kurgulamanın kırılmaya başladığı dönem olmasında gizlidir. İktidar-bilim ilişkisi bağlamında gizliliğin dikkate değer yönü ise ön dönemlerdeki Nizam-ı Âlem ideolojisindeki katı yapının öncelikli olarak siyasi ve askeri nedenlerle zafiyete uğramaya başladığı; bilim ve düşünce sahasındaki yeni çehrenin bu zafiyetler bağlamında yapısal bir dönüşüme uğradığıdır. Dolayısıyla XVII. yüzyıl Osmanlı’da iktidar-bilim ilişkisi, bu değişim bağlamında, sonraki dönemlere ön ayak olacak şekilde değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın temel amacı da tarihsel süreç içerisinde değişen siyasi, askeri, bilimsel, düşünsel vb. sahaları, dünya siyasetindeki konjonktürel yapıyı dikkate alarak değerlendirmek ve buna bağlı olarak bilim-düşünce etkinliklerini siyasi, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı bağlamında irdelemektir.

Keywords
Osmanlı Devleti, iktidar, bilim, hukuk, ekonomi, kültür, toplum

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri