• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 546
    Today Total : 1
    Grand Total : 531442

Summary


KANDİYELİ ALİ RÂŞİD EFENDİ VE TERKÎB-İ BENDİ
Ali Râşid Efendi Giritlizâde İsmail Efendi’nin oğludur. 1274/1858’de Kandiye’de doğdu. Devlet kademesinde çeşitli görevler yaptı ve 25 Şubat 1918’de vefat etti. Trabzon’da görev yaptığı sırada Sâlnâme-i Vilâyet-i Trabzon’un kimi nüshalarını tertip etti. Bugün elimizde Râşid’in üç eseri bulunmaktadır.Bu eserler; Safâ’u’l-Kulûb (1307/1889-1890), Nümûne-i Hikmet (1312/1894-1895) ve Terkîb-i Bend (1299/1881-1882). Çalışmamızın konusu Terkib-i Bend adlı Hanya’da basılan eseridir. Bu eser 20 benddir. Her bendde 11 beyit bulunmaktadır. Ali Râşid Efendi eserini hazırlarken Ziyâ Paşa’nın aynı adlı eserinden etkilenmiştir. Çalışmamızın amacı Terkîb-i Bend metnini araştırmacıların hizmetine sunmaktır.

Keywords
Ali Râşid, Terkîb-i Bend, Safâ´u’l-Kulûb, Nümûne-i Hikmet, Kandiye.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri