• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 87
  Today Total : 1
  Grand Total : 309348

Summary


POMAK TÜRKLERİNİN “KİMLİK” MÜCADELESİ VE BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİNİN GİZLİ KARARLARI (1948 – 1984)
Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya Devletlerinin sınırları içerisinde kalan Pomak Türkleri Kuman-Kıpçakların soyundandır. Rodoplar, Pirin ve Vardar Makedonyası olarak adlandırılan bölgelerde yaşamaktadırlar. Nüfusları ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte sadece Bulgaristan’da yaşayan Pomak Türklerinin sayısı 1989 verilerine göre 268.971 olarak tespit edilmiştir. Bu sayı Bulgaristan yönetimlerinin farklı yaklaşımları, Türkiye’ye yönelik yapılan göçler, doğum ve ölüm oranlarındaki sağlıksız bilgiler sebebiyle değişkenlik göstermektedir. Bulgaristan’daki Pomak Türkleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Balkanların Rus orduları tarafından işgal edilmesi sonucu baskı ve zulümlere maruz kalmışlar, 1912-1913 Balkan Savaşlarında zorla Hristiyanlaştırılmak istenmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş yıllarında Pomak Türklerine yönelik aynı politikalar devam etmiş, bu defa Bulgaristan Komünist Partisinin “tek milletli sosyalist toplum” yaratma operasyonu ile karşılaşmışlardır. Bu çalışmada Bulgaristan’daki Pomak Türklerinin uğradıkları baskılara değinilmiştir. Farklı siyasal rejimlerle yönetilse dahi Bulgaristan’ın ülkesindeki Müslüman-Türk azınlığı asimile etmek için ne gibi politikalar uyguladığı ve Komünist Partisinin ne gibi kararlar aldığı, arşiv belgelerine dayanılarak araştırılmıştır.

Keywords
Pomak Türkleri, Bulgaristan, Asimilasyon, Bulgaristan Komünist Partisi, Kimlik.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri