• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 526
    Today Total : 1
    Grand Total : 531444

Summary


Mustafa Kemal'in Eğitim Hayatında Saklı Kalmış Bir Dönem: Mülâzım-ı Evvel Mustafa Kemal
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak bahse konu eserlerde, kendisinin çocukluk ve ergenlik dönemine ait bilgiler son derece kısıtlı ve çoğunlukla rivayet niteliğinde olup, daha ziyade askerlik hayatı ile Çanakkale Zaferi sonrasında yaşanılan gelişmelere yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmaların genelinde Mustafa Kemal 1902’de Harp Okulu’ndan teğmen, 1905 yılında ise Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olur. Ama askeri hiyerarşi içinde bugün için “Üsteğmen” olarak bilinen o dönem ise “Mülâzım-ı Evvel” olarak anılan rütbeden genel itibariyle bahsedilmez. Bu çalışmada, Atatürk hakkında yapılan alışılagelmiş çalışmalardan farklı olarak, O’nun eğitim hayatının kısa tarihçesi ile askerlik hayatının gölgede kalmış bir dönemine ışık tutacak “Mülâzım-ı Evvel Mustafa Kemal” ele alınarak, literatürde eksik kalan kısmın tamamlanmasına katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Mustafa Kemal [Atatürk], Harp Okulu, Harp Akademisi, Kurmay, Mülâzım-ı Evvel (Üsteğmen).

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri