• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 149
    Today Total : 1
    Grand Total : 283183

Summary


RUS VE TÜRK DİL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE “DAĞ” KAVRAMI (KÜLTÜRDİLBİLİMSEL ANALİZ)
20. yüzyılın sonlarından günümüze kadar dilbilim çalışmalarının ana konusu dil ve kültür etkileşim sorunlarının çözümü olmuştur. Bu problemlerin çözümünde dilbilimciler toplumların dil dünya görüşlerinde yer alan evrensel ya da ulusal-kültürel değer ve imgeleri incelemişlerdir. Bu çalışmada dağ kavramının Rus ve Türk halkı tarafından algılanma şekilleri ve bu algıların her iki toplumun diline yansıma şekilleri kültür-dilbilimsel analiz yöntemiyle aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Analiz materyallerini dağ sözcüğünü içeren Rusça ve Türkçe deyimler oluşturmaktadır. Dağ sözcüğünün bu deyimlerde sahip olduğu kültürel anlamlar ortaya çıkarılmakta ve betimlenmektedir. Bunun dışında, çalışmanın sonunda kültürler arası diyaloglarda her iki dil ve kültür taşıyıcıları arasında oluşabilecek olası iletişim sorunlarının önüne geçilmesi adına elde edilen sonuçlar değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Dil dünya görüşü, Kültür-dilbilimsel analiz, Rus dili, Türk dili, Kültürel anlam.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri