• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 413
    Today Total : 1
    Grand Total : 531449

Summary


Ötelerden Ötelere Çağrı: Kassandra Damgası Romanında Yapı ve İzlek
Sanat, realitenin görüngüsü olarak yazarın ruhsal dünyasının anlatı perspektifinde hayat bulmasıdır. Bırakılmışlık hissi veren kavramlar, sanat yapıtlarında yeniden anlam kazanır ve bireyin kendilik değerleri, sanat yapıtlarında yeniden anlamlandırılır. Kassandra Damgası romanı da bir kurgudan ibaret olmayıp felsefi bir doktrin özelliği taşır. Kassandra embriyosu keşfi, Cengiz Aytmatov tarafından çağına yapılan bir uyarıdır. Aytmatov çağın en büyük sorunu olan yabancılaşma, ahlaki yozlaşma ve varoluşçuluğun gizemli sayfalarına Kassandra Damgası romanında değinmiş, ontolojik olarak bireyin değil, dünyanın yeniden varoluş sancısına ayna tutmuştur. Bu çalışmada, zaman, mekân, kişiler ve olay örgüsü gibi unsurların değerlendirdiği yapısal ve izleksel yöntem kullanılmıştır.

Keywords
Sanat, Anlatı, Kassandra Damgası, Cengiz Aytmatov, ontolojik

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri