• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 88
    Today Total : 1
    Grand Total : 290089

Summary


XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BAĞDAT VİLAYETİ’NDE MEYDANA GELEN İSYANLAR VE EŞKIYALIK HAREKETLERİ
Kanuni’nin Irakeyn Seferi sonunda ele geçirilen topraklar üzerinde Bağdat Vilayeti kuruldu. Bağdat Vilayeti, Osmanlı açısından önemli olduğu kadar, Safeviler açısından da o kadar önemli bir yere sahipti. Bu nedenle Safeviler, Osmanlı’ya kaptırdıkları Bağdat ve çevresindeki toprakları bir an önce geri alma arzusundaydılar. Safeviler bu emellerini gerçekleştirebilmek için de, Bağdat Vilayeti’nde bulunan Kızılbaş denilen mezhepdaşlarından istifadeye çalıştılar. Bu işbirliğinin öncelikli amacı Bağdat’taki Osmanlı otoritesini sarsmaktı. Bunu başarabilmek için de şekaveti bir yöntem olarak kullandılar. İdari ve askeri hizmetlere kimliklerini gizleyerek sızan Kızılbaş kökenli görevliler, fırsat buldukça halka yönelik zulüm ve şekavetlerde bulunarak vilayet düzenini bozmaya çalıştılar. Bağdat Vilayeti’nde isyan ve şekavete yol açan bir diğer önemli sorunda, vilayet içerisinde oldukça yoğun aşiret varlığının bulunmasıydı. Aşiretler devlete bağlı gibi görünseler de, aşiret beyleri her zaman için aşiret çıkarlarını önde tutmaları nedeniyle, vilayet içerisinde otorite boşluğu bulduklarında şekavet veya isyan edebilmekteydiler. Hatta gerektiğinde saf değiştirerek Safevilerle işbirliği dahi yapabilmekteydiler. XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan bu isyan ve şekavetler nedeniyle Bağdat Vilayeti’nde tam anlamıyla bir istikrarın sağlanması bir türlü mümkün olmadı.

Keywords
Osmanlı Devleti, Bağdat Vilayeti, Safeviler, Kızılbaşlar, aşiretler.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri