• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 194
    Today Total : 1
    Grand Total : 531441

Summary


BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TAKVİMLERİNE KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ
Bu araştırmanın amacı kültürel değerler açısından Bitlis Eren Üniversitesi takvimlerini değerlendirmektir. Takvimlerde bulunan 37 fotoğraf araştırmanın amacı kapsamında incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Bitlis Eren Üniversitesi 2016 yılı duvar takvimi ve Bitlis Eren Üniversitesi 2016 yılı masa takviminde yer alan kültürel değerler temalar hâlinde tespit edilmiştir. Araştırmada “Türk Kültüründe Hayvanlar”, “Altın”, “Şamanizm”, “Eski Türk Yazıtları ve Mezar Taşları”, “Türk Kültüründe Ejder”, “Türk Kültüründe Geyik”, “Bengi Su Kadehi”, “Türk Dinî Dansları” ve “Umay Kuşu” temalarına ulaşılmıştır.

Keywords
Kültür, takvim, nitel araştırma.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri