• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 121
    Today Total : 1
    Grand Total : 288776

Summary


KARACA OĞLAN’IN ŞİİRLERİNDEKİ FİİLLERİN ÖLÇÜNLÜ TÜRKÇEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILARINA GÖRE KULLANIM SIKLIĞI
Bu çalışmanın amacı Karaca Oğlan’ın şiirlerindeki fiilleri ortaya koymak ve böylelikle bir halk şairinin kullandığı fiillerin çeşitlerini, bunların halk diline özgü özelliklerini ve halk şiirinde kullanılışlarını tespit etmektir. Çalışmada Karaca Oğlan’ın 250 adet fiilin yapı bakımından türleri belirlendi ve kullanım sıklığı tespit edildi. Ayrıca şiirlerdeki fiiller içerisinde günümüzde kullanılmayanlar ve fiillerdeki ses-şekil değişmeleri incelendi. Böylelikle hem 17. yy.da kullanılan fiiller hakkında bilgi sahibi olundu hem de Karaca Oğlan örneğinde bir halk şairinin fiil seçim yönelimi tespit edilmeye çalışıldı.

Keywords
Fiiller, Fiil Yapıları,Karaca Oğlan, Halk Şiiri

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri