• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 168
    Today Total : 1
    Grand Total : 289945

Summary


ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ
Dışa açılma, ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe geçiş ve uluslararası fırsatlardan yararlanma şeklinde tanımlanabilecek uluslararasılaşma günümüz dünyasında göz ardı edilemeyecek bir olgudur. İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler birçok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de birtakım değişmeleri zorunlu kılmakta ve üniversitelerin her geçen gün artan öğrenci hareketliliğinde söz ve pay sahibi olmaları noktasında gösterdikleri çabalara katkı sağlamaktadır. 4,5-5 milyon uluslararası öğrencinin dünyanın çeşitli üniversitelerinde öğrenim gördüğü günümüzde ülkemiz, geliştirdiği yeni politika ve programlarla uluslararası öğrenci sayısını artırmaya çalışmakta ve üniversitelerin uluslararasılaşma projelerine önemli destekler vermektedir. Son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında ciddi artış sağlayan ve dünyanın farklı ülkelerindeki birçok yükseköğretim kurumuyla ikili anlaşmalar yapan Atatürk Üniversitesi de bu bağlamda, kurduğu birimler ve gerçekleştirdiği projelerle uluslararasılaşma sürecinde etkin ve verimli olmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yükseköğretimde uluslararasılaşma süreci dünya ve Türkiye ölçeğinde ele alınmış ve konuyla ilgili verilerden hareketle Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma süreci dikkatlere sunulmuştur.

Keywords
Uluslararasılaşma, Uluslararası öğrenci hareketliliği, Yükseköğretimde uluslararası öğrenci, Atatürk Üniversitesi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri