• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 104
    Today Total : 1
    Grand Total : 283182

Summary


BELAGAT TERİMLERİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: FESAHAT VE İLGİLİ TERİMLERE ÖNERİLEN KARŞILIKLAR
Belagat, sözün yerinde ve zamanında; muhatabına uygun olarak ifade edilmesine dair birtakım kuralları içeren disiplindir. Esas unsurunun söz olması nedeniyle dil ve dolayısıyla dil bilimi ile ilişkilidir. Dil biliminin üzerinde durduğu hususlardan biri de dilin ifade gücünü artırmaya yönelik girişimlerde bulunması olduğundan belagat ve dil bilimi birbiriyle yakın ilişki içinde olan iki disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. Belagatin dil bilimiyle bir diğer ilgisi, alt kolları ve bu kollarda kullanılan terimler üzerindendir. Belagatin bütün alt birimlerine bağlı Arapça kökenli terimler için Türkçe terim önerme girişimleri olmuştur. Bu kollardan biri de fesahattir. Fesahat, kelimelerin telaffuzunun akıcı; anlamlarının da açık olması demektir. Bu çalışmada fesahat ve fesahate bağlı alt birimlerin Arapça kökenli terimlerine karşılık önerilen Türkçe terimlerin yapı ve anlam özellikleri üzerinde durulmuştur.

Keywords
dil bilimi, belagat, fesahat, terim

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri