• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 100
    Today Total : 1
    Grand Total : 281764

Summary


ASKİYA ŞEKİLLERİ VE BENZER TÜRLERLE MUKAYESESİ
Askiya, Maveraünnehir bölgesinde eğlence kültürünün bir parçasıdır. Sadece Özbekler arasında bilinir. Gelenekten yetişmiş profesyonel sanatçıların icra ettiği, söz üzerine kurulu bir türdür. Maksat dinleyenleri güldürerek eğlendirmektir. İki veya daha fazla sanatçı tarafından düğünlerde, şenliklerde, özel kutlama günlerinde veya insanların bir araya geldiği diğer toplantılarda icra edilir. Askiyanın birçok şekli vardır. Makalede önce askiyanın şekilleri tanıtılmıştır. Daha sonra askiyanın daha iyi anlaşılabilmesi için fıkra ve yine Özbeklere has olan bir söz oyunu olan “laf”ın askiyayla benzer ve farklı yönleri tespit edilmiştir.

Keywords
Özbek, Özbekistan, eğlence, askıya, laf, fıkra.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri