• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 152
  Today Total : 1
  Grand Total : 376329

Summary


ŞEYH ABDÜLGANÎ en-NABLUSÎ’NİN (ö. 1143/1731) MEVLEVÎLİK MÜDAFAASI: el-UKÛDÜ’L-LÜ’LÜİYYE FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MEVLEVİYYE ADLI ESERİ
XVIII. asrın ilk yarısında Şam’ın önde gelen âlim ve mutasavvıflarından olan Abdülganî en-Nablusî (ö. 1143/1731), telif ettiği üç yüzü aşkın eseri ve tasavvufî seyahatleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kadiriye, Sühreverdiyye ve Nakşbendiyye tarikatları ile Ekberiyye Mektebi’ne bağlı olan en-Nablusî, çocukluğundan beri aşina olduğu Mevleviye tarikatı mensuplarıyla da dostane ilişkiler kurmuştur. Şam’da Mevleviyye tarikatına yönelik artan tenkitler karşısında el-Ukûdü’l-lü’lüiyye adlı eserini kaleme almış ve bu tarikatın uygulamalarının dinin özüne uygun olduğunu delillerle ispata çalışmıştır. Bu makalede en-Nablusî’nin yaşadığı dönemde Şam’da Mevlevîliğe yöneltilen eleştirilerin tespiti ve onun el-Ukûdü’l-lü’lüiyye adlı eserinde bu tenkitlere verdiği cevapların irdelenmesi hedeflenmektedir.

Keywords
Şeyh Abdülgani en-Nablusî, Şam, Mevlevîlik, el-Ukûdü’l-lü’lüiyye, XVIII. Asır

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri