• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 99
    Today Total : 1
    Grand Total : 281764

Summary


AĞIR ROMAN'DA ARGO KULLANIMI VE ESERİN SÖZ VARLIĞI'NA KATKILARI
Semantik ve semiyotik olarak doğal bir dil işleyişine sahip olan argo, standart dilin sözcüklerini ve gramer yapılarını kullanarak kendi gizli lisanını oluşturur. Toplumun çeşitli zümrelerinin kimi zaman anlaşılmamak kimi zaman da özel terimlerini oluşturmak için başvurduğu argo, söz varlığının oluşturulma yolları bakımından oldukça dikkat çekicidir. Argoda "az çabayla çok şey anlatma" düşüncesi hakimdir. Edebi metinlerin de aynı çaba içinde olduğu düşünüldüğünde her ikisinin de kesiştiği birçok ortak nokta olduğu görülmektedir. Edebi dilin söz varlığının zenginleştirilmesi için dikkate değer kaynakları olan argonun, yeterince kullanılamamasının en önemli sebebi, yasadışı işlere ait ve toplumun ahlak yapısına mugayir sözcüklerin bünyesinde yoğunlukla yer almasıdır. Her edebi metinin yapısına uymamakla birlikte, kanunlara aykırı olayların ve toplumun genel kabulünden uzak kahramanların bulunduğu bir evrende geçen "Ağır Roman" gibi bir eserde kullanılması elzemdir.

Keywords
Argo, roman, söz varlığı, üslup, yeraltı edebiyatı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri