• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 95
  Today Total : 1
  Grand Total : 451030

Summary


KAZAK AKINI FARİZA ONGĞARSINOVA POEMALARININ TARİHÎ-SYUJETTİK NEGİZLERİ
Kazak edebiyatında kendine has şiirleriyle yer alan Fariza Ongğarsınova’nın eserleri Kazak poetikasının içinde yenilikleri, yeni akımları getiren bir dönüm noktasıdır. Kazak edebiyatına büyük yenilik getirmiş şaire Fariza Ongğarsınova’nın şaireliği, poetikası, lirik hayal dünyası, gelenekten beslenmesi onun eserlerinde açık şekilde görülmektedir. Fariza Ongğarsınova’yı Kazak şiirinin içinde felsefi, lirik şaire olarak değerlendirmek oldukça yerindedir. Şairenin sanatını özellikle incelemek istememizin bir sebebi onun mükemmel manzumeleridir. Fariza Ongğarsınova’nın manzumeleri edebî tür, estetik özellikleri bakımından birçok makalede ele alınmış belirtilmiştir. Ancak ilmî araştırmalar ayrıntılı şekilde yapılmamıştır. Makalede Fariza Ongğarsınova’nın henüz eleştirmenlerin görüş bildirmedikleri, ilmî araştırmalar yapılmayan manzumelerinin tarihi, edebî estetik zevki incelenecek, çağdaş yorumlar getirilecektir. Şairenin manzumelerinin tarihi üzerinde özellikle durulacaktır. Eserlerinin içinde karakter oluşturma yönleri belirtilecektir. Aynı zamanda şairenin Allah vergisi yeteneği, sanatı; önemli aydınların, tarihi şahsiyetlerin hayatlarını konu ettiği manzumeleri, ilmî olarak incelenecektir. Fariza Ongğarsınova “Sayrağan Jetisuwdın Bulbulımın” (Şakıyan Yedisu’nun Bülbülüyüm) adlı manzumesindeki şaire Sara, “Tartadı Bozbalanı Magnitim” (Çekiyor Delikanlıyı Tılsımım) adlı manzumesindeki Mayra, “Tındandar, Tiri Adamdar!” (Dinleyin Canlı İnsanlar) adlı manzumesinde Kazakların iki kahraman kızı Aliya ile Manşük, “Almas Kılış Nemese Men Mahambet Men Kalay Kezdestim” (Almas Kılış veya Mahambet ile Nasıl Buluştum) adlı manzumesindeki Mahambet karakteri onun sanatındaki söz sanatı, estetik zevk incelenecektir.

Keywords
Kazak şiiri, Fariza Ongğarsınova, manzume, aydın.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri