• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 162
    Today Total : 1
    Grand Total : 281774

Summary


AYDINOĞLU MEHMET BEY’E SUNULAN TEZKİRETÜ’L-EVLİYÂ VE KISASU’L-ENBİYÂ TERCÜMELERİ ÜZERİNE
Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Batı Anadolu’da kurulan beyliklerinden biridir. Beyliğin kurucusu Mehmet Bey başta olmak üzere Aydınoğulları beyleri Türkçe telif ve tercümelere önem vermiş, ilim adamlarını bu yönde teşvik etmişlerdir. Aydınoğlu Mehmet Bey adına Sa’lebî’nin Kısasu’l-enbiyâ’sı (Kitâbu Arâisi’l-Mecâlis fî Kasasi’l-Enbiyâ) ile Feridüddin-i Attar’ın Tezkiretü’l-Evliyâ’sı Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu iki tercüme aynı mütercime aittir. Aydınoğlu Mehmet Bey’e sunulan Tezkiretü’l-evliyâ tercümesi, bazı değişikliklerden sonra Umur Bey bin Ali Han’a da sunulmuştur. Bu çalışmada Aydınoğlu Mehmet Bey adına Arapçadan tercüme edilen Kısasu’l-enbiyâ ile Farsçadan tercüme edilen Tezkiretü’l-evliyâ üzerinde durulmuştur.

Keywords
Aydınoğlu Mehmet Bey, Tezkiretü’l-evliya, Kısasu’l-enbiya, Mustafa bin Muhammed, Aydınoğulları Beyliği

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri