• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 117
    Today Total : 1
    Grand Total : 273846

Summary


Şeyh Mahmud bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i
Şeyh Mahmud bin Edhem, II. Bayezit devri (saltanatı: 1481-1512) âlimlerindendir. Dil bilgisi, sözlük, inşa, akaid ve fıkıh dallarında eser vermiştir. Şeyh Mahmud bin Edhem’in dilbilgisi dalında dört; sözlük, inşâ, akaid ve fıkıh dallarında ise birer eseri olmak üzere sekiz eseri bulunmaktadır. Tuhfetü’l-Edeb, Şeyh Mahmud bin Edhem’in Arapçanın morfolojisini konu alan Türkçe eseridir. Eserde kelime türetme (iştikak) fiil çekimi (tasrif) ve asli (kök) harflerine göre kelime türleri üzerinde durulmuştur. Şeyh Mahmud bin Edhem, Minhâcü’l-Edeb adlı Arapça eserinde de aynı konuları ele almıştır.

Keywords
Şeyh Mahmud bin Edhem, Tuhfetü’l-Edeb, Osmanlı Türkçesi, dil bilgisi, Türkçe yazmalar.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri