• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 78
    Today Total : 1
    Grand Total : 530661

Summary


1898 DÜKÇÜ İŞAN İSYANI (ANDİCAN AYAKLANMASI)
Türkistan’ın Ruslar tarafından işgalinin tamamlanmasının ardından bölgede yeni bir yönetim sistemi ve yeni bir devir başlamıştır. Bu yeni dönemde Türkistan halkı sömürülmüş ve asimile edilmeye çalışılmıştır. Sömürgecilik yarışında geri kalmamak için yayılma alanı olarak Türkistan bölgesini seçen Rusya, halkı baskı altında tutmak için elinden geleni yapmıştır. Bölgeyi hammadde kaynağı olarak görmüş ve pamuk dışında diğer ürünlerin ekilmesine izin vermemiştir. Ruslar Türkistan halkının elindeki toprakları türlü yollarla ele geçirerek Rusya’dan gelen yeni göçmenlere dağıtmışlardı. Halk Rusların yaptığı baskı ve zulümlere dayanamayarak bağımsızlıklarını elde edebilmek için harekete geçmiştir. Türkistan’da ardı ardına birçok isyan patlak vermeye başlamıştır. 1898’de Dükçü İşan’ın önderliğinde çıkan Andican ayaklanması da Türkistan bağımsızlığı yolunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayaklanma Fergana’da çıkmış, Oş ve Namangan gibi şehirlere hızla yayılmıştır. Rusya kısa sürede ayaklanmayı bastırmış ve çok sayıda insanı sürgüne göndermiştir. Önemli ayaklanma liderleri idama mahkûm edilmiş ve halkı baskı altında tutabilmek için bir dizi tedbir alınmıştır.

Keywords
Andican Ayaklanması, Dükçü İşan, Türkistan, Fergana, Kırgızlar.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri