• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 263
    Today Total : 1
    Grand Total : 574171

Summary


Kişi Adları Üzerine Dilbilimsel Bir Çalışma (Ağrı İli Örneği)
Kişi adlarının kullanımı gerek kişi gerekse toplum ve kamu yönetimi bakımından önemli bir işleve sahiptir. Adlar, kişiye kimlik kazandırmakta, toplum kültürünü korumakta; kamu yönetiminin kişilerle olan ilişkisini sürdürmesine hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülke geneli ile Ağrı ilinde en çok kullanılan kişi adlarının köken olarak benzerlik ve farklılıklarını belirlemek ve onları dilbilimsel özellikleri açısından incelemektir. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde en çok kullanılan 51 erkek, 70 kadın adı ile Ağrı il merkezinde en çok kullanılan 66 erkek ve 68 kadın adı olmak üzere toplam 255 ad incelenmiştir. Çalışma sonunda Ağrı ilinde kullanılan adlar ile Türkiye genelinde tercih edilen adlar arasında büyük ölçüde benzerlik olduğu; ancak son yıllardaki siyasi hareketler kapsamında ortaya çıkan etnik aidiyete bağlı olarak az da olsa bir farklılaşma belirmeye başlamıştır.

Keywords
Ağrı ili, kişi adı, simgeleştirme, dilbilim, kişi adları bilimi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri