• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 95
    Today Total : 1
    Grand Total : 281769

Summary


“Şiiri Bilime Uygulamak” Yahut Sünbülzade Vehbi’nin Hikmet Anlayışı ve İlimlere Bakışı
Sünbülzade (1718-1809), bir Osmanlı şair düşünürüdür. Maraşlıdır ve 18. yüzyılda yaşamıştır. Müderrislik, kadılık, elçilik görevleri yapmış, yazdığı şiirsel sözlükleri yanında Nabi geleneğini sürdürmesi ile tanınmaktadır. Şairimizin felsefeye olan ilgisi, felsefeyle meşguliyeti düşünce dünyamızda bilinmemektedir. İşte bu çalışma düşünürün bu yönüne odaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle bu yazıda düşünürümüzün hikmet anlayışı ve ilimlere bakışı ele alınacaktır. Çünkü yazar bizatihi felsefe okuduğunu, keyif aldığını, bir süre felsefî öğreti peşinde gittiğini söylemektedir. İkinci olarak o bir ‘ulema’ ve ‘şuara’ ailesinden gelmektedir. Kütüphanelerde, onun adını taşıyan kelam ve mantıkla ilgili bir eser bulunmaktadır. Ayrıca o, felsefenin ahlak disiplini alanında, ancak pendname geleneğinde Lütfiyye adıyla bir esere sahip bulunmaktadır. Şair-düşünürümüz, hikmete ve ilimlere bakışını bu çalışmasında ortaya koymaktadır. Onun bu eseri, bu açıdan iki kısımda değerlendirilebilir. Birincisi ilim/felsefe anlayışı ve sınıflaması, ikincisi ahlak düşüncesi. Birincisini ele alan yazımız üç bölümden oluşmaktadır. Sünbülzade’nin kimliği, felsefe ilgisi ve bilimlerle ilgili eseri, üçüncü olarak hikmet anlayışı ve ilimlere bakışı. Diğer bir ifadeyle şairimizin felsefe geleneğimiz içerisindeki yeri belirtilen başlıklar altında belirlenmeye çalışılmaktadır.

Keywords
Sünbülzade, felsefe, şiir, bilimler, ahlak, bilim sınıflaması.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri