• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 78
    Today Total : 1
    Grand Total : 530661

Summary


Sâdık Kemâlî ve Divanı (Dürretül-Uşşâk)
Klasik Türk edebiyatı alanında yapılan çalışmaların içinde Divanlar üzerinde yapılan araştırmalar önemli bir yer tutmaktadır. Divanlar, Klasik Türk edebiyatı dönemi boyunca kullanılan Arap alfabesinin Latin harflerine aktarımı yoluyla günümüze ulaştırılmıştır. Elimize ulaşan bu Divanlar çoğu zaman; yazıldığı yüzyıl ve bu yüzyılın ekonomik, sosyal, iktisadi hayatı hakkında bir belge niteliği taşımaktadırlar. Bu çalışmada biyografik kaynaklarda bahsedilmeyen, Klasik Türk şiiri özellikleri içeren Sâdık Kemâlî Divanı tanıtılmıştır. El yazması bir eser olan

Keywords
Sâdık Kemâlî, Divan, Tasavvuf, Klasik Türk Edebiyatı.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri