• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 133
  Today Total : 1
  Grand Total : 396717

Summary


Türk İstiklal Harbi’nde Askerlik Şubeleri ve Kilis Askerlik Şubesi
Askerlik Şubeleri kurulduğu tarihten günümüze kadar çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Askerlik Şubeleri ilgili cari asker alma ve seferberlik kanunları ile sürekli askerî kıt’aları beslemişlerdir. Bunları yaparken ellerindeki insan kaynaklarını çok iyi yönetmişler, cari kanunların kendilerine verdiği güç ve yetkiyi kullanırken “askerlik görevinin kutsallığı” kavramını işleyerek önemli bir motivasyon kaynağı olmuşlardır. Öte yandan Askerlik Şubeleri askerler ve aileleri ile kıt’alar arasında köprü görevi görmüşlerdir. Askere sevk olmak üzere, Askerlik şubelerine gelen asker adaylarına; askerlik hakkındaki temel bilgiler ile sevkiyata tabi tutulacakları kıtalar ve harbin durumu, kıtalarındaki vazifeleri ile ilgili intibak bilgileri buralarda verilmiştir. Askerlik Şubesi Başkanı, askerler ve babaları ile ilgilenirken askerlerin anneleri ve eşlerine de şube başkanının eşi rehberlik etmiştir. Millî Mücadele döneminde Askerlik şubelerine Heyet-i Temsiliye tarafından millî askerî güç teşkil edilmesi görevi verilmiştir. Bu emre göre her askerlik şubesi bir tabur teşkil etmiş, Tabur Komutanlığı görevi de Askerlik Şubesi Başkanı tarafından yerine getirilmiş, emrindeki subaylar ise bölük komutanı olarak görev yapmışlardır. Eksik olan kadrolar ise seferberlik işlemleri ile yedek personel kaynağından tamamlanmıştır. Kilis Askerlik Şubesi de bu görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. İstiklal Harbi’nde bir tabur teşkil eden Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Kilis Kuvay-ı Milliyesi emrinde gayri nizami harp esasları ile milis faaliyetlerini kahramanca ifa etmiştir.

Keywords
Türk İstiklal Harbi, Kilis, Askerlik Şubesi, Seferberlik, İnsan Kaynakları.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri