• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 69
  Today Total : 1
  Grand Total : 341623

Summary


Ülker Köksal’ın Sacide ve Henrik Ibsen’in Nora Adlı Tiyatro Eserlerinde Kadının Kendini Gerçekleştirmesi
Türk ve dünya edebiyatında “kadın” konulu birçok eser bulunmaktadır. Ülker Köksal’ın “Sacide” ve Henrik Ibsen’in “Nora” adlı oyunları bu bağlamda ele alınacak eserlerdir. Türk edebiyatında 1960’lardan sonra ağırlık kazanan toplumsal sorunlar, Ülker Köksal’ı “Sacide” adlı oyununu yazmaya yöneltmiştir. Yazar, 1972’de kaleme aldığı “Sacide” ile toplumsal bir konu olan kadının kimlik arayışını ve farkındalığını ele almaktadır. Ancak dünya edebiyatında toplumsal sorunlara başkaldırı çok daha önceden başlamış ve 1870’te Henrik Ibsen kadının kendini gerçekleştirmesini “Nora” adlı oyunuyla kaleme almıştır. Her iki yazar da farklı zaman dilimlerinde tiyatro vasıtasıyla kadın konusuna değinmiş; kadının sömürülmesi, ezilmesi, horlanması karşısında eleştirilerini ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda toplumda da bir bilinçlenmenin oluşmasını amaçlamışlardır. Bu çalışmayla “Sacide” ve “Nora” adlı tiyatro eserlerindeki kadın imgesi üzerinde durulmuş; kadını, kendini gerçekleştirmeye yönelten / götüren toplumsal gerçekler ve baskılar ele alınmıştır. Kadının kendini gerçekleştirmesi konusu, “Sacide” ve “Nora” aracılığıyla Türkiye ve Norveç çerçevelerinden hayata bakışın ortak yansıması şeklindedir.

Keywords
Ülker Köksal, Henrik Ibsen, Nora, Sacide, kadın, kendini gerçekleştirme, tiyatro eseri.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri