• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 164
    Today Total : 1
    Grand Total : 273249

Summary


Çok Partili Dönemde Yeniden Din Eğitimi ve Öğretimine Dönüş Süreci (1946-1960)
1946 yılı Türkiye’de siyasi, sosyal ve dini alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemin başlangıcı olmuş ve bu yıldan itibaren Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal durum din eğitimi ve öğretimi konusunun yeniden ele alınmasına zemin hazırlamıştır. 1946’da çok partili hayata geçişle birlikte yaşanan en önemli değişim, din öğretimine tekrar izin verilmesi olmuştur. Yine bu tarihten itibaren siyaset gündeminin en önemli propaganda konularından birisi din eğitimi olmuştur. 1946-1960 yılları arasında daha önce kaldırılan din dersleri, İlkokullara ve Ortaokullara konmuş, İmam-Hatip Kursları daha sonra İmam-Hatip Okulları olarak tekrar açılmış, üniversiteye bağlı bir kurum olarak İlahiyat Fakültesi tekrar tesis edilmiş ve Yüksek İslam Enstitüsü kurulmuştur. 1946-1960 yılları tarihsel süreçte din ve din eğitimi politikalarının geçerliliğini yitirmediğini ve karşı duruşlara kapalı olma özelliğini koruduğunu göstermiştir. Bu dönemden itibaren din eğitimi-öğretimi, devlet eliyle geliştirilen bir görünüm arz etmeye başlamıştır.

Keywords
Cumhuriyet Dönemi, Çok Partili Dönem, Din Eğitimi, Din Dersleri, İmam-Hatipler, İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri