• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 159
    Today Total : 1
    Grand Total : 283183

Summary


Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti’nin istifası üzerine göreve gelen Tevfik Paşa, hükümetini, 11 Kasım 1918 tarihinde kurmuştur. Tevfik Paşa bürokraside görev yapmış eski ve tecrübeli bir politikacıdır. Bu, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra kurulan ilk hükümet-tir. Bu kabine İttihat ve Terakki Partisi’ne muhalif eski ve tecrübeli politikacılardan kurulmuştur. Hükümet programı, 18 Kasım 1918’de Meclis-i Mebûsân’da görüşülmüş ve hükümet bir gün sonra güvenoyu almıştır. Hükümet programı okunurken mecliste ciddi ve önemli tartışmalar yaşanmıştır. Oldukça sıkıntılı bir dönemde göreve başlayan bu hükümet iç ve dış politikada önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Çok kısa bir süre gö-revde kalan Tevfik Paşa Hükümeti bu yüzden önemli bir icraat yapamamıştır.

Keywords
Birinci Dünya Savaşı, Tevfik Paşa, Meclis-i Mebûsân, Hükümet Programı, Güven Oylaması.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri