• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 85
  Today Total : 1
  Grand Total : 474524

Summary


Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti’nin istifası üzerine göreve gelen Tevfik Paşa, hükümetini, 11 Kasım 1918 tarihinde kurmuştur. Tevfik Paşa bürokraside görev yapmış eski ve tecrübeli bir politikacıdır. Bu, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra kurulan ilk hükümet-tir. Bu kabine İttihat ve Terakki Partisi’ne muhalif eski ve tecrübeli politikacılardan kurulmuştur. Hükümet programı, 18 Kasım 1918’de Meclis-i Mebûsân’da görüşülmüş ve hükümet bir gün sonra güvenoyu almıştır. Hükümet programı okunurken mecliste ciddi ve önemli tartışmalar yaşanmıştır. Oldukça sıkıntılı bir dönemde göreve başlayan bu hükümet iç ve dış politikada önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Çok kısa bir süre gö-revde kalan Tevfik Paşa Hükümeti bu yüzden önemli bir icraat yapamamıştır.

Keywords
Birinci Dünya Savaşı, Tevfik Paşa, Meclis-i Mebûsân, Hükümet Programı, Güven Oylaması.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri