• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 481
    Today Total : 1
    Grand Total : 531447

Summary


Mağcan Cumabay ve Döneminin Diğer Şairlerinde Milli Ülkü
Makalede Kazak şiirinde Türkçülük ve Kazak ulusal kimliğinin ortaya çıkışı, Mağ-can Cumabay’ın şiirlerindeki milli amaç, milli gayelerin tarihî sosyal temeli, XX. yüzyıl başlarında “Alaş” idealine bağlı diğer aydınların görüşlerindeki benzerlik ve pa-ralellik çerçevesinde araştırılmıştır. Mağcan ve dönemindeki şairlerin Kazaklık bilincini şiirlerinde işlemeleri, aralarındaki benzer veya ortak imajlar, modern şiire katkıları gibi konular üzerinde durulmuştur.

Keywords
Modern Kazak şiiri, Mağcan Cubabayoğlu (Jumabayulı), Alaş milli hareketi, Alaşçı şairler ve yazarlar, milli edebiyat, Kazak şiirinde milli ülkü.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri