• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 167
  Today Total : 1
  Grand Total : 342634

Summary


Postmodern Polisiye Roman ve Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı
Sanatta, bireysel eğilimlerle başlayan modernist ve postmodernist açılımlar sonucunda içeriğin egemenliği yerini kur-gusal arayışlara bırakır. Pınar Kür’ün, polisiye romanın Türk edebiyatında yeni yeni keşfedildiği, yüksek edebiyattan sayıl-madığı yıllarda yazılan Bir Cinayet Romanı adlı romanı yaklaşık aynı dönemde yazılan diğer polisiyelerle birlikte farklı kurgusuyla türün edebiyatımızdaki en önemli örnekle-rindendir. Cinayet romanının kurgusunun sorgulandığı eser yazılış hikâyesini içinde barındırır. Hem içerik hem de teknik açı-dan yazarın diğer romanlarından tamamen farklı olan Bir Cinayet Romanı teknik olarak da Türk edebiyatında polisiye ro-man türüne sıra dışı ve yeni bir kapı ara-lar. Yazarın amacı polisiye türüne bir örnek daha katmak değil, bu türün özellik-lerini, kalıplarını, konvansiyonlarını sergi-lemektir. Bir diğer ifadeyle, hem içinde cinayetin olduğu polisiye türde bir roman, hem de bu roman aracılığıyla polisiye tür üzerine yazılmış bir üst kurmaca sunmak-tadır.

Keywords
Türk Romanı, Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı, Postmodern Polisiye, Üstkurmaca

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri