• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 97
  Today Total : 1
  Grand Total : 464516

Summary


Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu
Bu çalışmada modern dönemden postmodern döneme geçiş sürecinde gele-neğin edebiyat dünyasında itibar kazanma-sının sebepleri irdelenmeye ve bu değişim postmodernizmin felsefi ve sosyolojik temelleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda modern ve postmodern dönemdeki gelenek algısı karşılaştırılarak farklılıklar ortaya konulmuş bu değişimin geleneğin yeniden inşası mı yoksa ticari bir meta olarak keşfi olarak mı değerlendiril-mesi gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmanın sonunda ise çağdaş Türk ro-manından seçilen örnekler aracılığıyla geleneğin edebiyat metnine yansıtılış biçi-mi ve bu bağlamda yazarın özgürlük alanı-nın sınırları sorgulanmıştır.

Keywords
Postmodernizm, mo-dernizm, gelenek, roman.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri