• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 307
    Today Total : 1
    Grand Total : 574170

Summary


İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine
Bütün dillerde olduğu gibi Türkçede de sadece fiil soylu kelimeler ve kelime grupla-rı değil, isim soylu kelimeler ve kelime grupları da yüklem olabilmektedir. Yani hareket ifade eden cümleler olduğu gibi etmeyenler de vardır. Türkçenin ilk yazılı metinlerinden itibaren takip edebildiğimiz kendi dil mantığı içerisinde isim soylu kelime ve kelime gruplarını yüklemleştiren bir sistemi vardır. Türkçede isim + ol-, et- vb. filler ile oluşturulan yapılar öteden beri değişik isimler / terimler ile birleşik fiil ana başlığı altında incelenmekte ve bunlar bir birleşik fiil çeşidi olarak değerlendirilmektedir. Eldeki yazıda et-, ol- vb. fiiller ile oluş-turulan yapıların bir birleşik fiil oluşturma-dıkları / oluşturamayacakları, bunların bir ek-fiil / cevher fiili / yüklemleştirici gibi kullanıldıkları ortaya konmaya çalışılmış; ardından da bu yapıların birleşik fiil başlığı altında değil de, ek-fiil / cevher fiili / yük-lemleştirici(ler) başlığı altında incelenmesi önerilmiştir.

Keywords
birleşik fiil, ek-fiil, cev-her fiili, yüklemleştirici.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri