• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 87
  Today Total : 1
  Grand Total : 463890

Summary


Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni
Bir sözün aksinin ima edilmesi anlamına gelen ironi dünya ve Türk edebiyatında kullanılan bir anlatım tekniğidir. Klasik dönemde tiyatroda yaygın olarak kullanılan ironi, modern edebiyatın en çok başvurdu-ğu kullanım tekniklerinden biri olmuştur. Türk edebiyatında ironiyi başarıyla kulla-nan yazarlardan biri Adalet Ağaoğlu’dur. Adalet Ağaoğlu; sistem eleştirisini ironi ve hiciv aracılığıyla yapar. Roman ve hikâye yazarlığına toplumcu gerçekçilik tartışma-larının yoğun olduğu 12 Mart döneminde başlayan Adalet Ağaoğlu, bu dönemin angaje ve popülist edebiyat anlayışına tepki göstermiştir. Roman ve hikâyelerinde biçimsel yeniliklerle angaje edebiyatı eleşti-rir. Bu anlamda onun eserleri diğer 12 Mart dönemi eserlerinden ayrılır. Hikâyele-rinde tema olarak devrin meseleleri ve ideolojik konuları işlese de estetik kaygıları birinci plandadır. Adalet Ağaoğlu, ihtilal döneminin psikolojik baskısı içerisinde kinayeli, örtülü söyleme aracı olarak ironi-ye başvurur.

Keywords
İroni, Hikâye, Adalet Ağaoğlu.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri