• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 50
  Today Total : 1
  Grand Total : 453488

Summary


Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri
Mevlit edebiyatımızda Hz. Mu-hammed’in doğumunun, miraç, hicret, vefat hadiselerinin anlatıldığı mesnevi olarak bi-linmektedir. Türk Edebiyatında sevilerek okunan bir tür olmuştur. Onlarca müellif bu türde eserler vermiş olmasına rağmen en bilineni Süleyman Çelebi’nin halk arasında mevlit olarak da bilinen Vesîletü’n-Necât’ıdır. Vesîletü’n-Necât yazıldığı dönemden itibaren kendisinden sonra yazılan bu türdeki pek çok eser üzerinde etkisini göstermiştir. Bun-lardan biri de Ümîdü’l-Müznibîn’dir. Ümîdü’l-Müznibîn Sinanoğlu tarafından H.883/ M.1478’de yazılmış mevlit türünde bir eserdir. Eserin müellifi hakkında kaynak-larda yeterli bilgi yoktur. Ümîdü’l-Müznibîn’in dili sade, anlaşılır, süssüz ve yalındır. Kullanılan kelimeler yönüyle eser Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini yansıt-maktadır. Eserin, çoğu Milli Kütüphanede olmak üzere pek çok yazma nüshası bulun-maktadır. Nüshasının çokluğu halk arasında sevilerek okunduğu fikrini vermektedir. Eserde Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı mevlidinin etkileri bazı beyitlerde açıkça hissedilmektedir. Çalışmanın amacı hem Ümîdü’l-Müznibîn’i tanıtmak hem de eserde Vesîletü’n-Necât’ın etkilerini tespit etmektir.

Keywords
Mevlit, Sinanoğlu, Ümîdü’lMüznibîn, Vesîletü’n-Necât

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri