• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 271
    Today Total : 155
    Grand Total : 230793

Search

İbrahim İNCİ
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tek Parti Hükümetlerinin İaşe Politikaları , ss. 269-288
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nurşat BİÇER
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi , ss. 327-342
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Turgut KARABEY
Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) , ss. 1-3
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aygün ORUCOVA
Celil Memmedguluzade’nin Eserlerinde Osmanlı Tarihi, Dili ve Edebiyatı , ss. 261-272
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Turgut KARABEY
Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) , ss. 193-197
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

S. Esin DAYI
1918-1920 Yılları Arasında Iğdır ve Çevresindeki Siyasi Gelişmeler , ss. 1-27
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aşur ÖZDEMİR
Kazak Edebi Dilinin Kurucusu Kazaklar'ın Klasik Şairi Abay (İbrahim) Kunanbayulı (1845-1904) , ss. 189-201
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yakup TOPAL
Geleneksel Türkiye Âşıklar Yarışması (1990-1996) Adlı Kitap Üzerine , ss. 215-217
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cemil KUTLU
Vl , ss. 211-226
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Babek KURBANOV
Rönesans Ruhlu Bir Şahsiyet Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780) , ss. 31-39
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Besim ÖZCAN
Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar , ss. 239-254
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Metin AKKUŞ
Tarihî ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) Ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi , ss. 123-132
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk COŞKUN
Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği , ss. 331-346
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Osman MERT
Oktay Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller Stone Balbals And Statues in Human Form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, VIII+166 S. , ss. 337-329
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cengiz ÇAKALOĞLU
Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896) , ss. 299-304
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsa HABİBBEYLİ
Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide Mehmetkulizade Hatıralar (Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma Özkan), Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2002, 320 S.) , ss. 339-342
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ali Sinan BİLGİLİ
Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Sultan I. Ahmed Devri Deniz Muharebeleri (1603-1617) , ss. 235-246
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ebulfez Kulu AMANOĞLU
Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine , ss. 151-155
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hanifi VURAL
Türkçe Sözlük (Tdk)’Ten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükle , ss. 49-63
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Turgut KARABEY
Ahmed-i Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri ve Mem O Zîn Mesnevisi , ss. 57-64
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri