• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 149
    Today Total : 118
    Grand Total : 230948

Search

Abdulkadir ERKAL
Azerbaycan Mitolojik Tefekkürün Kaynakları I Ölenk , ss. 125-154
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Lami'i'nin Ferhad U Şirin Mesnevisi , ss. 51-66
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Celâli'nin Mir-İ 'Alem Adlı Mesnevisi , ss. 65-78
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi , ss. 129-137
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Mir-i Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında , ss. 131-136
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i , ss. 111-131
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-İ Latife'e İsimli Kasidesi , ss. 107-152
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup , ss. 55-70
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine , ss. 127-137
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve 'Bahar-ı Efkar' İsimli Eseri , ss. 89-111
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Kıyafetnâmeler Üzerine , ss. 217-225
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi , ss. 43-66
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Şiirinde Afyon ve Esrar , ss. 25-60
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan "Name" ve "İye" İsimli Yazma Eserler , ss. 213-263
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Prof. Dr. Şinasi Tekin'in Hayatı ve Eserleri , ss. 1-20
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Sümmânî’nin Oğlu Şevki Çavuş’un Hayatı ve Şiirleri , ss. 257-267
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Üsküdarlı Sâfi ve ‘Şi’r-İ Sâfi İsimli Eseri , ss. 99-119
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Yenişehirli Avnî’nin “Mir’ât-I Cünûn” İsimli Eseri , ss. 815-855
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Dilbilim Üzerine , ss. 7-12
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Şiirinde Şebistân-I Hayâl Tarzı Üzerine , ss. 35-45
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri