• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 82
    Bugün Toplam : 244
    Genel Toplam : 238719

Künye


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
ATATURK UNIVERSITY JOURNAL OF TURKISH RESEARCHES INSTITUTE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 23 yıldır aralıksız yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

TAED; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılı ve elektronik ortamda yayımlanır.  TAED'de yayımlanan bütün makalelere tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinden ücretsiz erişilebilir. Basılı kopyalar, ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ayrıca ulaştırılır.

TAED’de yer alacak yayınların, konu ve yöntem bakımından Türkiyat araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikte olmasına azami dikkat edilir. Diğer alanlarda yapılan çalışmalar dergiye kabul edilmez.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak taranmaktadır.

Yayımlayan / Published
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Ataturk University Turkish Researches Institute
ISSN 1300-9052

SAHİBİ - OWNER
Yönetim Kurulu Adına Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Rıfat KÜTÜK

YÖNETMENLER- EDITORS
Doç. Dr. Servet TİKEN-Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU

ALAN YÖNETMENLERİ – AREA EDITORS
Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ (Türk Halk Bilimi)
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER (Türk Dili ve Lehçeleri)
Doç. Dr. Ahmet TOPAL (Türk Dünyası Edebiyatları)
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt YÜKSEL (Türk Tarihi)

YABANCI DİL DANIŞMANLARI-FOREIGN LANGUAGE CONSULTANTS
Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ-Prof. Dr. İsmail ÖĞRETİR-Arş. Gör. Hakan SOYDAŞ

HALKLA İLİŞKİLER - PUBLIC RELATIONS
Arş. Gör. Metin IŞIKOĞLU

TEKNİK REDAKSİYON- TECHNICAL REDACTION
Arş. Gör. Caner SOLAK-Arş. Gör. Ahmet KARADOĞAN

DİZGİ - TYPESETTING
Yrd. Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU

KAPAK TASARIM-COVER DESIGN
Mehmet YILDIRIM

BASKI-PRESS
Eser Ofset Saraybosna Cad. Altunalem Sitesi D Blok No.1 Tel: 0442 233 4667 ERZURUM

YAYIN KURULU - EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Ali KAFKASYALI (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Ersin GÜLSOY (Uludağ Üni.)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üni.)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üni.)
Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA (Cumhuriyet Üni.)
Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Kemal H. KARPAT (İstanbul Şehir Üni.)
Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN (Celal Bayar Üni.)
Prof. Dr. Kerima FİLAN (Saraybosna Üni.)
Prof. Dr. Layli ÜLKÜBAYEVA (Manas Üni.)
Prof. Dr. Lile TANDİLAVA (Şota Rustaveli D. Üni.)
Prof. Dr. Liu BIN (Sincan Üni.)
Prof. Dr. Mehmet TEZCAN (Uludağ Üni.)
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üni.)
Prof. Dr. Muharrem KASIMLI (Azerbaycan İ.Aka.)
Prof. Dr. Mihai MAXIM (Bükreş Üni.)
Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üni.)
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Niu RUJI (Sincan Pedagoji Üni.)
Prof. Dr. Peter ZIEME (Brandenburgische Aka.)
Prof. Dr. Recep TOPARLI (Cumhuriyet Üni.)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Selami KILIÇ (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üni.)
Prof. Dr. Suzuki TADASHI (Tokyo Üni.)

YAZIŞMA ADRESİ-CORRESPONDENCE
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum-Türkiye
Ataturk University Turkish Researches Institute, 25240, Erzurum-Turkey
+ 90 442 231 13 66 
turkiyat@atauni.edu.tr
http://dergipark.gov.tr/ataunitaed
http://www.turkiyatjournal.comAdres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri