• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 56
    Bugün Toplam : 346
    Genel Toplam : 203543

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİDeğerli Bilim İnsanları,

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 23 yıldır aralıksız yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

TAED; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılı ve elektronik ortamda yayımlanır.  TAED'de yayımlanan bütün makalelere tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinden ücretsiz erişilebilir. Basılı kopyalar, ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ayrıca ulaştırılır.

TAED’de yer alacak yayınların, konu ve yöntem bakımından Türkiyat araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikte olmasına azami dikkat edilir. Diğer alanlarda yapılan çalışmalar dergiye kabul edilmez.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak taranmaktadır.


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri