• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 285
    Bugün Toplam : 248
    Genel Toplam : 238723

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılından itibaren aralıksız yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

TAED; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. TAED'de yayımlanan bütün makalelere tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed adreslerinden ücretsiz erişilebilir. Basılı kopyalar, ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ayrıca ulaştırılır.

TAED’de yer alacak yayınların, konu ve yöntem bakımından Türkiyat araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikte olmasına azami dikkat edilir. Diğer alanlarda yapılan çalışmalar dergiye kabul edilmez.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak taranmaktadır.


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri